Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

Anticiperen of afhaken deel I: Demand Planning

Volgens het CPB groeit de economie hard en hierdoor stijgt het aantal orders en opdrachten.  Dit is gunstig voor de afzet echter stellen klanten hoge eisen waaraan je moet voldoen. Snelheid van leveren en hoge kwaliteit is daarin vaak doorslaggevend en dat is absoluut niet makkelijk voornamelijk vanwege een grillig afnamepatroon en de toenemende variaties op standaardproducten. Goede afstemming in de logistieke keten is noodzakelijk om beloftes na te komen. Dit kun je bereiken door meer grip te krijgen op de toekomstige vraag, anders zal de klant afhaken en zijn bestelling elders plaatsen.

Kortom, anticipeer anders haakt de klant af.

De materiaalplanner heeft hierdoor tegenwoordig een steeds grotere logistieke uitdaging. Zo heeft hij dagelijks te maken met verstoringen aan de vraag- en aanbodzijde en kost het veel moeite dit te corrigeren. Om de planning van de materialen uit te voeren maken bedrijven gebruik van een ERP-applicatie, maar toch geeft dit niet altijd het gewenste resultaat.

Een onderdeel van de materiaalplanning is het voorspellen van de vraag van klanten. In dit blog gaan wij in op hoe wij de  materiaalplanner kunnen ondersteunen om zijn Demand kant van de logistieke keten te verbeteren binnen SAP ERP aangevuld met de GIB Forecast,onze volledig met SAP ERP geïntegreerde oplossing. Zo krijg je meer grip en ben je in staat om de toenemende vraag te leveren zonder extra personeel.

Er zijn meerdere verbeterpunten mogelijk, hieronder lichten we graag toe waar je aan kunt denken:
 

1. Lezen van meerdere databronnen in een systeem

GIB Forecast biedt de mogelijkheid om naar verschillende gegevens in SAP ERP of daarbuiten te kijken. Binnen SAP ERP kan het gaan om gegevens als consumptie, de gevraagde leverdatum van de klant, stock transporten tussen verschillende vestigingen en bijvoorbeeld de goederenstroom naar een opslagplek voor consignatie. Buiten SAP ERP kan het bijvoorbeeld gaan om andere softwarebronnen (bv Excel) of data van jullie webshop.

Het voordeel is dat je alle data in SAP ERP hebt zonder dat je deze moet uploaden naar externe systemen, analyseren en  weer moet downloaden naar SAP ERP via een interface. Je werkt zodoende met consistente data in een systeem wat de betrouwbaarheid ten goede komt.  
 

2. De integratie van opvolgende artikelen op een bestaand forecast patroon van het uit te faseren artikel

Om flow te creëren in de logistieke keten is het belangrijk om de productlevenscyclus en samenstelling van de producten mee te nemen. Je staat niet stil en bent continu bezig vernieuwing toe te passen wat de stuklijst veranderd en nieuwe artikelnummers genereerd. Binnen de GIB Forecast kun je simpel een relatie leggen tussen het oude en het nieuwe artikelnummer van het verbeterde product. Daardoor zal de GIB Forecast de afname patronen van oudere artikelennummers gebruiken als forecast informatie voor hun opvolgers. Hierdoor blijft die historische informatie waarde toevoegen en ontstaat er een accurate forecast op de vernieuwde artikelen. 
 

3. Alle mogelijke hiërarchieën van forecast

Elke organisatie forecast weer op een andere manier, afhankelijk van jullie business- en distributie model. Sommige organisaties willen de Demand voorspellen op klant-materiaal combinatie, op verschillende productgroepen, op distributiekanalen of op een andere vestiging. GIB biedt met haar oplossing de mogelijkheid een flexibele planning hiërarchie op te zetten. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om op meerdere niveaus de forecast te bepalen en verschillende invalshoeken te combineren.

Het grote voordeel is dat je alle materiaal consumpties gaat voorspellen of het nu de klant, interne productie of spare parts business is.

 

4. Intuïtieve gebruikersinterface die aanvoelt als Excel en volledig geïntegreerd is met SAP ERP

Natuurlijk erkennen we dat de SAP-interface enige oefening vraagt. Zeker sales jongens staan niet te juichen om administratie in zijn algemeen, laat staan om administratie in SAP ERP. Dit is de reden dat jullie waarschijnlijk ook geen gebruik van het forecast proces in SAP ERP maar deze wellicht doet in Excel. Wij bieden daarom een gebruikersvriendelijke (Excel look-and-feel) oplossing in SAP ERP. Zodoende blijft de hanteerbaarheid gehandhaafd en dat alles binnen jullie SAP ERP-systeem. Tenslotte hebben jullie fors geïnvesteerd in jullie SAP ERP systeem, deze wil je dan toch ook optimaal gebruiken? 
 

5. Verfijning van methodieken

De toekomstige vraag bepalen aan de hand van het consumptiegedrag uit het verleden. Op die manier kom je tot een nauwkeurige forecast waarbij meerdere forecast methodes de vraag uit het verleden interpreteren. GIB Forecast kent meerdere methodes waarin seizoenschommelingen, neergaande trends, opgaande bewegingen direct worden waargenomen en meegenomen in de berekeningen. Om fluctuaties in het consumptiegedrag af te vlakken worden door het afronden van uitschieters de extremen uit de forecast gehaald of worden ze uitgemiddeld over een bepaalde periode. Zo kan voorkomen worden dat er een berg overtollige materialen worden gekocht en geproduceerd. Deze verfijningen zorgen ervoor dat de forecast nog preciezer wordt.
 

6. In één oogopslag afwijkingen monitoren en correcties doorvoeren met het dashboard

Met het hebben van een accurate forecast ben je er niet. Je wilt achteraf checken of de gemaakte Forecast in de praktijk ook correct is geweest.  Daarvoor heeft GIB een Forecast dashboard ontwikkeld die na elke planningsperiode de nauwkeurigheid van de forecast bepaald. De daadwerkelijke afname per periode (per dag, per week of per maand) wordt vergeleken met de forecast voor die periode. Hierdoor wordt inzichtelijk wat de forecast nauwkeurigheid was, welke materialen nadere aandacht vereisen en kun je de oorzaken van de afwijking te bepalen. 

Zoals je ziet kan er een snelle verbeterslag worden gemaakt door te Forecasten met de SAP add-on van GIB, anders dan in SAP ERP of Excel. Direct geïntegreerd in SAP ERP met ondersteuning van essentiële forecast-processen. Ben je nieuwsgierig geworden naar de oplossing of wil je onderzoeken hoe we waarde kunnen toevoegen op jouw bedrijfsspecifieke behoefte, neem dan contact met ons op.

In dit blog zijn we ingegaan op de verbeteringen binnen het onderdeel Demand in de Supply Chain, meer specifiek de forecast. In het volgende deel gaan we het hebben over de Supply kant en hoe we die kant ondersteunen. 

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons