Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

De crisis in de auto-industrie voorbij: meten is weten in de Supply Chain

De auto-industrie is zich terdege bewust van haar uitdagingen. Traditionele spelers, van leveranciers tot fabrikanten en detailhandelaren, werken aan nieuwe, alternatieve en transparante oplossingen om de wereldwijde revolutie die gaande is, het hoofd te bieden.

De internationalisering van de industrie en een steeds toenemende vraag hebben geleid tot de overgang van een nationaal systeem van bedrijven naar een wereldwijd geïntegreerde realiteit. Met name de auto-industrie is een van de meest innovatieve sectoren ter wereld. En juist in deze sector zijn de vereisten van inkoop en logistiek bijzonder complex. Meer nog dan in andere sectoren telt elk uur om productiestop te vermijden en moet elke inkoop en elk proces op transparante wijze en zonder fouten worden uitgevoerd. Het gaat om een dynamische en geavanceerde sector waar innovatie aan de orde van de dag is. Het doel van de productielogistiek is te zorgen voor een optimale en vlotte doorstroming van de materialen van het grondstoffenmagazijn naar de productieruimte. Een van de moeilijkste uitdagingen is inzicht proberen te krijgen in de vraagpatronen en deze te voorspellen, en hoe efficiënt op veranderingen in de vraag kan worden gereageerd. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat er onderdelen zijn waarnaar zeer weinig vraag is, die over het algemeen duur zijn en die niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Hierdoor zijn ze zeer moeilijk te beheren en vergen ze hoge investeringen vanuit het oogpunt van de voorraad.

Problemen met de toelevering

Het kritieke karakter van het inkoopproces werd nog duidelijker in 2020. In de auto-industrie heeft zich een probleem voorgedaan dat niet alleen verband houdt met de daling van de verkoop, maar ook structureel verband houdt met de ingrijpende gevolgen vanuit het oogpunt van de herplanning van de productie. Sommige fabrieken hebben namelijk de productie van elektronische onderdelen gewijzigd en tijdelijk een andere bestemming gegeven, en hebben de productie van halfgeleiders en chips opnieuw geprogrammeerd om aan de meest actuele marktvraag te kunnen voldoen. De nadruk ligt hierbij op onderdelen voor laptops, tablets en smartphones. Zodra de auto-industrie weer op gang kwam, begonnen de fabrikanten met de herplaatsing van de bestellingen, maar werden ze geconfronteerd met een zeer complexe realiteit: ze werden geconfronteerd met leveranciers die niet in staat waren tijdig op hun verzoeken in te gaan. Dit was een groot probleem dat hele productieketens van verschillende bedrijven tot stilstand bracht.

Data driven 

Een bedrijf uit de auto-industrie moet zich concentreren op het vermogen om de gegevens in zijn bezit te lezen: de inkooptijden van de leveranciers moeten op transparante wijze worden geïnterpreteerd. In “revolutieperioden” is de grootste behoefte juist om te reageren op veranderingen in de gehele keten. Een betrouwbare forecast is altijd recht evenredig met de hoeveelheid en de kwaliteit van de gebruikte gegevens. Een nauwkeurige voorspelling van de vraag naar materiaal maakt het mogelijk het productie- en inkoopproces correct te plannen, strategische Make-or-Buy-keuzes te ondersteunen of verschillende soorten leveranciers te analyseren.

Forecast methoden

De implementatie van de GIB Suite in de SAP-systemen maakt een correct beheer van de informatiestroom in de hele supply chain mogelijk. Hierdoor worden inefficiënties ten gevolge van een gebrek aan coördinatie of het onvermogen om toevallige variaties te beheren vermeden. De aanpak bestaat uit een combinatie van methoden, variërend van traditionele voorspellingen op basis van historische tijdreeksen tot het automatisch inleren van kritieke punten in real time. Deze aanpak maakt het mogelijk zeer nauwkeurige en tegelijkertijd zeer betrouwbare voorstellingen te verkrijgen, die nuttig zijn voor zowel korte- als langetermijnplanning.

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons