Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

Duurzaamheid en klimaatneutraliteit: op weg naar een "groene" supply chain

Een sterke, met gras begroeide ketting.

© piranka – iStock

Met de hand op het hart: Hoe duurzaam is jouw supply chain? Hoe hoog is het grondstoffenverbruik bij de productie van je aangekochte onderdelen en je producten? Hoe hoog is de CO2-voetafdruk per product en doet het er eigenlijk wel toe? Zo ja, zijn de antwoorden te vinden in je SAP-systeem?

Door: Gerald Scheffels voor ifm

Om met de voorlaatste vraag te beginnen: Ja, het is belangrijk en het wordt steeds belangrijker. Elk bedrijf zou deze kwestie zeer serieus moeten nemen. Daar zijn verschillende goede redenen voor.

Ten eerste, als het tempo van de opwarming van de aarde niet wordt verlaagd en de temperatuurstijging niet wordt beperkt, zullen er ernstige gevolgen zijn voor de planeet. Dit is de consensus onder alle serieuze klimaatonderzoekers. Elk bedrijf wordt daarom opgeroepen zijn steentje bij te dragen aan een zorgvuldig gebruik van hulpbronnen en energie in de zin van "corporate citizenship". Veel bedrijven volgen deze weg, bijvoorbeeld door aan te kondigen wanneer zij CO2-neutraal gaan produceren. Hiervoor moeten zij hun Corporate Carbon Footprint (CCF) - kennen en deze stap voor stap verminderen.

Duurzaamheid wordt een KPI, de bepaling van de CO2-voetafdruk een plicht

Los daarvan is (meetbare) duurzaamheid nu een "key performance indicator" geworden. Meer en meer bedrijven publiceren duurzaamheidsverslagen waarin zij hun inspanningen en successen bij het verminderen van hun CO2-voetafdruk documenteren.

Dit gebeurt uit ernstige bezorgdheid over de toekomst van onze planeet en ons economisch systeem maar het heeft ook het zeer wenselijke neveneffect dat bedrijven die streven naar duurzaam beheer hun imago verbeteren en worden gezien als bijzonder verantwoordelijk. Dit levert op zijn beurt - afgezien van de besparing van energie en hulpbronnen - in verschillende opzichten voordelen op:

  • Klanten nemen duurzaamheid steeds vaker mee in hun aankoopbeslissingen - dit geldt zowel voor B2B als B2C;
  • De imagowinst heeft een positief effect op alle "stakeholders". De uitstraling ervan verlicht ook het werkgeversmerk: een groot pluspunt in tijden van een tekort aan geschoolde werknemers.

In sommige sectoren - vooral in de automobielindustrie - is het zelfs overbodig om zich af te vragen of het zinvol of belangrijk is om duurzaamheidsindicatoren vast te stellen. Het is (of wordt binnenkort) gewoon verplicht. Fabrikanten vragen hun leveranciers om hen de CO2-voetafdruk van de afzonderlijke zonneklep of het achterlicht te vertellen, omdat zij de productievoetafdruk van hun voertuigen berekenen en logischerwijs ook de onderdelen van de toeleveranciers daarin meenemen.

Er zijn op drie gebieden concrete informatie en cijfers nodig  

In deze situatie moet de fabrikant in ieder geval concrete, controleerbare cijfers verstrekken. Een engagement voor duurzaamheid en een verklaring van bezorgdheid voor de planeet volstaan niet langer. De zeer concrete vraag is: Hoe bepalen we de CO2-voetafdruk van onze producten en ook andere KPI's die de status van de duurzaamheidsinspanningen documenteren?

Het voor de hand liggende antwoord is te kijken waar de meeste gegevens worden verzameld - in het ERP, of preciezer gezegd in het SAP-systeem maar, om de vraag meteen te beantwoorden: geen enkel ERP, hoe goed het ook onderhouden en ontwikkeld is, zal in staat zijn om met één druk op de knop de CO2-voetafdruk van een product dat met behulp van datzelfde ERP is geproduceerd aan te geven of te berekenen.

Toch hoeft men het niet helemaal zonder hulp te stellen. De SCM-software van ifm biedt ondersteuning door transparantie te creëren en een gerichte verkoop-, vraag- en voorraadplanning en een goede productieplanning mogelijk te maken.

Drie essentiële onderwerpen worden hieronder kort behandeld:

Ten eerste: afstemming van vraag en voorraad

Wat is er in voorraad? Hoe lang is het houdbaar? Is het al geopend en moet het zo snel mogelijk geconsumeerd worden? Welke behoeften zijn er en wanneer? Wanneer moet welke hoeveelheid van welk middel in voorraad zijn? Wat moet wanneer verbruikt worden? Welke containermaten zijn zinvol?

Als een bedrijf deze vragen kan beantwoorden, voorkomt het verspilling omdat vraag, voorraad en order op elkaar zijn afgestemd. Dit is waar de inkoopsoftware van ifm nuttige ondersteuning kan bieden, omdat het wijst op overtollige voorraden, tijdig waarschuwt bij een tekort, vraag en voorraad vergelijkt en nog veel meer. Een evenwichtige materiaalstroom zorgt voor slanke processen en voorkomt verspilling, dode voorraad en traaglopende artikelen.

Een heel eenvoudig voorbeeld: Als belangrijke informatie zoals de houdbaarheidsdatum of speciale gebruikskenmerken aan elk materiaal kunnen worden gekoppeld, worden verstandige hoeveelheden besteld in plaats van kwantumkortingen te nemen die ertoe leiden dat het materiaal bederft of broos wordt en moet worden weggegooid.

Ten tweede: leveranciers verantwoordelijk houden

Met een intelligente integratie en aansluiting van leveranciers kan een bedrijf ook de eco-balans beïnvloeden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om kleinere leveranciers via een browsergebaseerde applicatie van ifm zonder EDI op het SAP-systeem aan te sluiten. Op deze manier optimaliseren leveranciers de transportkosten met de toegewezen inkoopaanvraaginfo, bepalen ze zinvolle leveringstermijnen en leveren zo een positieve bijdrage aan de klimaatbescherming. Specificaties betreffende het type levering, het gekozen transportmiddel, enz. kunnen dit effect aanvullen en versterken.

Ten derde: efficiënt gebruik van de vervoermiddelen

Om redenen van milieubalans moeten vrachtwagens altijd met een (bijna) volle lading onderweg zijn. De bestellingen moeten daarom zodanig worden gebundeld dat het geplande vervoermiddel volledig wordt benut of dat zo nodig voor een geschikt groter vervoermiddel wordt gekozen, aangezien de CO2-emissies in het algemeen niet lineair toenemen met de omvang van de vrachtwagen en bij kleinere leveringsvolumes moet voor een kleiner transportmiddel worden gekozen om de energie-efficiëntie te verbeteren. GIB Buying biedt juist deze mogelijkheden - door het verstandig bundelen van orders. Dit vermindert overigens niet alleen de CO2-uitstoot, maar ook de logistieke kosten maar de genoemde maatregelen ter bescherming van het klimaat zijn slechts zo goed en effectief als de onderliggende gegevens het toelaten. Alleen als de stamgegevens in SAP Core goed onderhouden en compleet zijn, kan de software een "gezonde" en duurzame bijdrage aan de klimaatbescherming leveren.

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons