Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

Het magazijn groen herinrichten: is de toekomst nu?

De laatste jaren lijkt de relatie tussen mens en milieu niet meer te werken. Het traditionele economische model, de bruine economie, dat uitsluitend gebaseerd is op de voortdurende exploitatie van menselijke hulpbronnen zonder rekening te houden met de gevolgen, moet steeds meer worden vervangen door het bewustere model van de groene economie, dat de grenzen van de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen erkent en naar valabele alternatieve oplossingen zoekt.

Marktintroductietijd
Het concept van duurzaam ondernemen maakt deel uit van deze context, wat betekent dat men zich 360° groen moet oriënteren, van de verpakking tot de aankoop van grondstoffen, zonder de behandeling van het product te vergeten. Een complexe en interdisciplinaire planning van het gehele bedrijf is derhalve noodzakelijk. Vooral in de chemische industrie, waar de marktintroductietijd steeds korter wordt, is er behoefte aan een vorm van logistiek die passende oplossingen biedt vanuit het oogpunt van de samenhang tussen aanvoer, vervoer, opslag en recycling van producten en goederen.

Doorlooptijdverkorting
Het is echter niet alleen de technologie die de dingen kan veranderen, maar ook het vermogen om het type produktie te innoveren. In de eerste plaats hebben we een managementplan nodig dat de productieketen efficiënt industrialiseert: in de bedrijfsstrategie moeten we de concepten Supply Chain en Green Management samenvoegen, d.w.z. we moeten de complexe aanvoer van materiaal en informatiestromen afstemmen op een managementaanpak die erop gericht is de milieu-impact tot een minimum te beperken. De betrokkenheid van de magazijnen wordt de hoeksteen van een nieuw soort bedrijf dat economisch en ecologisch duurzaam is. De productlevenscyclus moet in het bedrijfssysteem worden verwerkt om de doorlooptijd te definiëren, d.w.z. de tijd die verstrijkt tussen de verwerving van een order en de daadwerkelijke beschikbaarheid van het materiaal. Bij bestudering van deze artikelen kun je zien of de doorlooptijd sterk wordt beïnvloedt door de levertijd van de leverancier, sommige artieklen blijven vrijwel constant: als je de kosten en specificaties wilt beperken, moet je dus werken aan constante levertijden.

Incourante voorraad
Wat is de sleutel tot een groene supply chain? Planning! Een belangrijke stap op weg naar innovatie, verbetering en efficiëntie van inkoopprocessen is het vermogen om de behoefte van het magazijn te voorspellen. Het beheer van de informatiestroom is verband met prognoses en schommelingen van de vraag is zeker een essentieel aspect om tot een echt synchronisatie van materialenen in een logistiek systeem te komen. Een voorbeeld om de waarde van de inventaris te begrijpen is de analyse van incourante voorraad: deze creërt verwijderingsproblemen die niet alleen economisch, maar ook ecologisch zijn. Om de materiaalstromen in de gehele supply chain te verbeteren, moet het algemene aankoop- en materiaalbeheersysteem efficiënter worden gemaakt, met als resultaat dat verspilling en aanverwante activiteiten worden geëlimineerd. Het oplossen van het probleem van incourante voorraad heeft een ecomische en milieu-impact op het hele bedrijf: uit economisch oogpunt kan men, als men de cyclus van aankoop en levering van een produkt bestudeert, een directe bestelling van een materiaal uitstellen en de liquiditeit van het bedrijf op peil houden. Dit voorkomt ook het wegwerken van onnodige voorraden uit milieuoogpunt.

Material requirements planning
GIB biedt bedrijven een reeks SAP-gecertificeerde oplossingen die alle belangrijke Supply Chain-processen bestrijken: analyse, planning, uitvoering en optimalisatie. Ons doel is de Supply Chain te optimaliseren en te verbeteren, en bedrijven te helpen een concurrentievoordeel te behalen met snelle en eenvoudig te gebruiken tools. Met name onze operations- en planningsmodule is het mogelijk informatie over voorraden en MRP-gegevens te bekijken, zodat kritieke materialen kunnen worden geïdentificeerd en gecontroleerd dankzij een systeem voor tijdige detectie.

Neem direct contact met ons op voor een persoonlijke demo en om alle supply chain-modules van GIB te ontdekken!

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons