Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

Is het vaccin enkel een uitdaging voor de wetenschap?

Van productie tot distributie: logistiek van het geneesmiddel speelt een rol. De term "logistiek" verwijst naar het geheel van verschillende factoren, infrastructuren, middelen, processen en activiteiten die een rol spelen vanaf de aankoop van de basismaterialen tot de distributie van het eindproduct. Hier vindt u een uitgebreidere blik op de toeleveringsketen van de farmaceutische industrie met betrekking tot vaccins.

Het vaccin ligt op ieders lippen en de noodzaak van een wijdverspreide distributie ervan vereist een gestroomlijnde, transparante en snelle dienstverlening: het hele proces hangt echter samen met de beschikbaarheid ervan op grote schaal en de mogelijkheid om het bij lage temperaturen te bewaren. Het COVID-19-vaccin vormt een uitdaging voor de mensheid, en niet alleen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Er wordt een ongekende inspanning van de bedrijven gevraagd die het geneesmiddel moeten produceren, alsook van de logistieke actoren die voor de distributie ervan moeten zorgen. Op dit bijzondere moment in de geschiedenis kan de waarde van de samenleving niet worden genegeerd. Wanneer we het over vaccins hebben, hebben we het niet alleen over de farmaceutische industrie: nu nog meer dan in andere gevallen is de waarde van interdisciplinariteit onontbeerlijk. Zodra de "vaccinformule" klaar is, komen andere sectoren in het spel die de farmaceutische industrie helpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de hightech: er is zeer geavanceerde en aangepaste apparatuur nodig om de productie te stroomlijnen. Bovendien is een studie van de chemische industrie noodzakelijk om de grondstof te vinden, zonder de "koelketen" te vergeten die door de industrie tijdens de verpakking en het vervoer moet worden gegarandeerd. Het is niet alleen een uitdaging van de wetenschap, het is ook een uitdaging van de supply chain.

Veerkracht in de supply chain

Processen in de supply chain moeten robuust en toch flexibel zijn om zich aan veranderingen aan te passen en effectief te reageren op problemen en onverwachte gebeurtenissen. Ze dienen "Robuust" te zijn in de zin dat ze zeer gestructureerd te werk moeten gaan, maar tegelijkertijd wendbaarheid bieden om zich aan de vele variabelen aan te passen. Leiders van de supply chain hebben veerkrachtige, patiëntgerichte service nodig. Het woord veerkracht, wordt met betrekking tot de supply chain misschien iets te veel gebruikt, maar niets geeft beter weer wat voor soort zaken het ondersteunt. De pandemie heeft alleen maar nieuwe factoren toegevoegd aan een omgeving die al dynamisch aan het veranderen was, en heeft vooral de omvang van de informatie die de supply chain ontvangt, vergroot.

In dit verband maakt technologie echt het verschil, omdat zij het mogelijk maakt alle onderdelen van de keten te coördineren.

Dit is waar GIB om de hoek komt kijken om te helpen de productie te verbeteren door gebruik te maken van een gecentraliseerd IT-platform. Via één enkel dashboard blijft u op de hoogte van de huidige status van de verwerking van de productieorders. Naast deze transparantie kunt u met de app ook rechtstreeks vanaf het dashboard wijzigingen in de planning aanbrengen. Hierbij hebben we het over Real Time Monitoring waarbij het doel is de gehele productieketen efficiënter te maken zodat deze in staat is langetermijngegevens met "live"-vereisten te harmoniseren, waardoor inefficiënties en versnipperingen die het gevolg zijn van niet-geharmoniseerde benaderingen, drastisch worden verminderd. De nieuwe, op wetenschappelijke kennis toegepaste technologieën zijn een fundamenteel hulpmiddel om de productie te versnellen en blokkades te voorkomen. Met name de planningsmodule van GIB maakt het mogelijk de productieplanning rechtstreeks in SAP in één oogopslag te evalueren en de nodige maatregelen te treffen in geval van conflicten of overbelasting. Dit dankzij een systeem dat vroegtijdige waarschuwingen geeft in geval van capaciteitsproblemen: alle belangrijke informatie, zoals ontbrekende onderdelen en uitzonderingen, worden via de "drag and drop"-functie in alternatieve werkcentra gepland, zodat eventuele wijzigingen in real time kunnen worden geëvalueerd. De twee belangrijkste elementen zijn juist het vermogen om het probleem op het moment dat het zich voordoet te beheersen en het vermogen om de beste alternatieve scenario's te simuleren. Tijdigheid en de mogelijkheid om in real time verbeteringen aan te brengen: dit zijn de oplossingen voor de productie van bijna-eindproducten, en geldt nog meer voor de productie van vaccins.

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons