Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

Overzicht van de S/4HANA-cloudmodellen

Als wordt besloten het SAP S/4HANA-systeem in de cloud te gebruiken, kan worden gekozen uit verschillende modellen. Hoe onderscheiden de Editions zich echter van elkaar? En kunnen de GIB-oplossingen naar believen worden meegenomen naar iedere cloudversie? Op deze spannende vragen wordt in het derde deel van de blogserie “Licht in de duisternis van de cloud” ingegaan.

In onderstaande tabel zijn de verschillende S/4HANA-cloudgebruiksmodellen opgenomen. Voor het gebruik van een complete S/4HANA-omgeving kan het model PaaS buiten beschouwing blijven.

Infrastructure as a Service (IaaS)

SAP S/4HANA op Hyperscaler

 • Gebruik van de infrastructuur van een hyperscaler
 • Systeemverantwoordelijkheid ligt bij de klant
 • Mogelijkheid om klantuitbreidingen of partneroplossingen te integreren

SAP S/4HANA Enterprise Cloud (HEC)

 • Gebruik van de infrastructuur van een aanbieder van cloud computing
 • Systeemverantwoordelijkheid ligt bij de klant
 • In principe mogelijkheid om klantuitbreidingen of partneroplossingen te integreren
 • SAP beheert het systeem en biedt extra services aan

Software as a Service (SaaS)

SAP S/4HANA Cloud Extended Edition

 • Opvolger van de Single Tenant Edition
 • Consumeren van de applicatie, systeemverantwoordelijkheid ligt bij SAP
 • Systeem is speciaal voor de klant ingericht (geen gezamenlijk gebruik)
 • Mogelijkheid om klantuitbreidingen of partneroplossingen te integreren onder strikte voorwaarden
 • Mogelijkheid om gecertificeerde partneroplossingen toe te passen

SAP S/4HANA Essentials Edition

 • Opvolger van de Multi Tenant Edition
 • Consumeren van de software, systeemverantwoordelijkheid ligt bij SAP
 • Delen van de applicatie met andere klanten 
 • Geen mogelijkheid om klantuitbreidingen of partneroplossingen te integreren

Daarnaast zijn door het SAP RISE-programma, een bundel van licenties, pakketten en diensten die bedoeld is om de overstap van de on-premises-wereld naar de cloud te versnellen en de kosten beter te kunnen berekenen, twee nieuwe namen op de markt gekomen.

De Private Edition is de opvolger van de Extended Edition, die echter als zelfstandig product op de markt blijft. Met de focus op de GIB-oplossingen kunnen beide modellen 1:1 met elkaar worden vergeleken. De opvolger van de Essentials Edition, die van de markt verdwijnt, is de Public Edition. Deze kan voortaan alleen nog in het RISE-programma worden gekozen.

Waar kunnen de in het systeem geïntegreerde GIB-oplossingen worden toegepast?

In het SAP S/4HANA Hyperscaler-model kunnen de GIB-oplossingen zonder meer in het systeem worden geïnstalleerd, omdat de verantwoordelijkheid voor het systeem volledig bij de klant ligt.

In de Extended Edition kunnen alleen gecertificeerde partneroplossingen worden toegepast. Om ervoor te zorgen dat de GIB-oplossingen hier kunnen worden toegepast, moet een certificeringsproces worden doorlopen. Begin 2020 had GIB het geluk dat een partner waarmee GIB al jarenlang samenwerkt het idee had om naar deze Cloud Edition te migreren en de GIB-oplossingen mee te nemen. Op dat moment was er echter nog geen certificeringsprogramma. Met de klant bij de hand kon het team van GIB bijdragen aan een versnelling bij SAP en als een van de eerste bedrijven het certificeringsproces doorlopen. Sinds medio 2020 is GIB nu in het bezit van het desbetreffende certificaat voor GIB SCX in de SAP S/4HANA Cloud Extended Edition. De eisen van het certificeringsproces zijn in totaliteit aanzienlijk hoger dan de eisen van het klassieke on-premises-certificeringsproces. Naast noodzakelijke aanpassingen in de broncode en de programmeertechnieken hebben ook enkele organisatorische veranderingen plaatsgevonden. Door de deelname aan het certificeringsprogramma is GIB verplicht om iedere nieuwe SAP S/4HANA-release te ondersteunen en zich voor iedere release ook opnieuw te laten certificeren.

Dankzij het certificaat kan ook een vinkje worden gezet bij de Extended Edition of Private Edition, die vanuit het oogpunt van GIB identiek zijn. Omdat voor het gebruik van deze cloudversie aanzienlijk hogere eisen gelden dan voor het gebruik in de S/4HANA Enterprise Cloud, is ook dit model in theorie afgevinkt.

Alleen ten aanzien van de Essentials Edition en de opvolger daarvan, de Public Edition, kan geen software van derde partijen als geïntegreerde oplossing in het systeem worden toegepast. Ook hierover voert GIB momenteel echter besprekingen met een klant die naar dit model wil migreren. Samen wordt overlegd hoe de GIB-oplossingen verder kunnen worden gebruikt. Duidelijk is al dat dit alleen mogelijk is in de vorm van een zogenaamde by-side app, dat wil zeggen een app die naast het S/4HANA-systeem staat en via vrijgegeven interfaces toegang heeft tot de SAP S/4HANA-core.

Nu al kunnen de oplossingen in nagenoeg elke versie draaien en is GIB goed voorbereid op de cloud.

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons