Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

Productieplanning: 2020 heeft de Supply Chain-wereld op zijn kop gezet

© Jenson – Shutterstock

Door: Alessandra Giovanelli, Lena Schneider & Sonja Telscher  

In het licht van de toenemende complexiteit en dynamiek vereist succesvol bedrijfsbeheer een afwijking van het traditionele denken. De markten worden steeds volatieler en worden gekenmerkt door een fluctuerende vraag. In de volgende blogpost geven we inzicht in de nieuwe dynamiek die een heroverweging van de huidige inkoop-, productie- en distributieprocessen noodzakelijk maakt. Wat is er veranderd ten opzichte van het verleden? Wat is hetzelfde gebleven en hoe ziet de toekomst van de supply chain eruit - van de inkoop van grondstoffen tot variabele warehousing en het beheer van materiaalstromen?

Reeds in het verleden erkenden de ondernemingen dat een uitgekiende coördinatie van de productiecapaciteiten een cruciale invloed heeft op de rentabiliteit van de onderneming. Zoals Benjamin Franklin ooit zei: "Als je niet plant, plan je om te falen." Materiaal- en capaciteitsknelpunten, problemen bij het halen van leveringstermijnen en onnodig hoge productiekosten kunnen alleen worden vermeden met een goed doordachte, flexibele productieplanning en -besturing.

Op de markt worden steeds hogere eisen aan de productie gesteld. Alles moet sneller, beter en goedkoper. Vragen van klanten moeten snel worden beantwoord, deadlines moeten worden gerespecteerd en doorlooptijden moeten worden verkort. De productieprocessen moeten ook zo weinig mogelijk mankementen vertonen om geen afgekeurde producten te produceren en om herbewerking te vermijden. Bovendien neemt de druk op de kosten toe naarmate de diversiteit van de leveranciers wereldwijd de prijzen drukt en de winstmarges beïnvloedt.

In het licht van de toegenomen verwachtingen is het van essentieel belang dat de personele en materiële middelen adequaat worden berekend. Vanwege de volatiliteit van de markt vereist dit een hoge mate van flexibiliteit, die in de Supply Chain Planning moet worden geïntegreerd.

De Supply Chain is uiterst complex en slechts zo goed als zijn zwakste schakel. Eén van de grootste uitdagingen bij het Supply Chain Management is in de eerste plaats de verkoopplanning, die onlangs nog is verergerd door het probleem van de grondstoffentekorten. De vraag neemt toe, maar aan de vraag kan niet meer worden voldaan door het aanbod bij gebrek aan de nodige grondstoffen. Steeds meer landen nemen protectionistische maatregelen en sluiten hun markten af om de productie en verwerking in eigen land te bevorderen. Het tekort aan grondstoffen dringt door in alle sectoren van de verwerkende industrie. Veel bedrijven klagen over knelpunten bij de bevoorrading, vooral van materialen zoals staal, koper, aluminium, polymeren, halfgeleiders, isolatiemateriaal en componenten. Dit wordt met name gevoeld door consumenten die zich aan het eind van de keten bevinden en hun bestellingen niet op tijd ontvangen of zelfs niet kunnen plaatsen.

Hoewel niet alle huidige uitdagingen kunnen worden aangepakt met een geoptimaliseerde Supply Chain, is het basisprincipe: efficiënte en tijdige verwerking van productieorders kan alleen worden gegarandeerd als de interactie tussen beschikbare middelen, goede planning en scheduling effectief is.

Bovendien hangt een economische Supply Chain in grote mate af van een slim magazijn- en voorraadbeheer. In dit verband moeten verschillende vragen worden gesteld:

  • Welke grondstoffen en voorraden zijn nodig en in welke hoeveelheden?
  • Moeten half afgewerkte of afgewerkte producten op voorraad worden gehouden?
  • Zijn er houdbaarheidsdata, minimumbestelhoeveelheden of leveringstermijnen die in acht moeten worden genomen?
  • Is het zinvol om op voorraad te produceren om orders binnen de verwachte, concurrerende termijn te kunnen leveren?

Bij al deze overwegingen moet steeds voor ogen worden gehouden hoeveel kapitaal nog gezond is en waar volumeveroorzaakte kostendegressie en verbruikshorizonten tegen elkaar moeten worden afgewogen.

Vandaag de dag behoren een probleemloze productie en de digitale bewaking en besturing van de gehele intralogistiek ook tot de instrumenten voor succesvol zakendoen. Op weg naar de smart factory zijn collaboratieve informatiesystemen, zelfsturende bevoorradingsprocessen, geautomatiseerde productie en voorspellend onderhoud cruciale factoren. De samensmelting van OT en IT met behulp van moderne sensortechnologie en krachtige software zorgt ervoor dat het idee van een horizontaal en verticaal gedigitaliseerde Supply Chain werkelijkheid wordt. Dit maakt het mogelijk om het planningsproces voortschrijdend aan te passen aan de werkelijke omstandigheden, flexibel te reageren op onvoorziene gebeurtenissen en toch de kosten in het oog te houden. Resources en tools worden met vooruitziende blik gepland, processen worden gestroomlijnd door een systematische informatiestroom, en de beschikbare big data worden benut. Een betrouwbare verkoopplanning, die een impact heeft op elke volgende fase van het proces, is hierbij van cruciaal belang. Alle belangrijke informatie en variabelen moeten in acht worden genomen en op elkaar worden afgestemd, zodat de hoofdrolspelers aan de vraagzijde, aan de leverancierszijde en aan de aanbiederszijde samen kunnen komen tot een synergetisch netwerk. 

Wil je de uitdagingen in je supply chain bespreken met onze experts? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons