Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

SAP S/4HANA: on-premises vs. cloud

Hoewel de klanten van GIB zich grotendeels nog steeds in de klassieke on-premises-wereld bewegen, wordt het thema cloud steeds populairder. Maar wat zijn nou eigenlijk de verschillen tussen de cloud en het on-premises-systeem? Hoeveel SAP S/4HANA-cloudmodellen zijn er? En is het bij iedere versie mogelijk om de GIB-oplossingen te gebruiken? Dit alles wordt in de driedelige blogserie “Licht in de duisternis van de cloud” nader belicht. In het eerste deel ligt de focus op de beschrijving van verschillen tussen de klassieke on-premises-IT en de cloud.

Cloud of geen cloud – dat is een van de centrale vragen die ook met betrekking tot het SAP S/4HANA-systeem steeds vaker wordt gesteld. Wie een zoektocht start op internet, stuit regelmatig op tabellen zoals de onderstaande, die eerste belangrijke inzichten geven in de verschillen tussen het on-premises-systeem en de cloud.

In deze tabel zijn alle componenten opgenomen die nodig zijn voor het gebruik van een SAP S/4HANA-systeem. Iedere kolom begint met het datacenter waarin de infrastructuur is opgenomen. Daarna wordt overgegaan op de hardware, oftewel de servers die de reken- en opslagcapaciteit beschikbaar stellen. Vervolgens volgt de software, van de gevirtualiseerde servers via het besturingssysteem en de databasesoftware tot de applicatie (S/4HANA). Daarbij kan alles wat kan worden opgeroepen, als applicatie worden bestempeld. Daaronder vallen bijvoorbeeld de SAP-rapportages, transacties of FIORI-applicaties, maar ook klantspecifieke Z-ontwikkelingen. Iedere kolom wordt afgesloten met de data. Onder data valt de totale content van de database zoals stam- en machinegegevens, documenten en stuklijsten.

In de linkerkolom is de klassieke on-premises-IT opgenomen, waarin alle componenten lokaal ter plaatse in het datacenter worden aangestuurd. In de S/4HANA-omgeving zijn hier ook de kooplicenties opgenomen. Hoe verder je naar rechts gaat, des te meer je richting de cloud gaat. Daarbij worden steeds meer elementen overgedragen en door aanbieders van cloud computing beschikbaar gesteld. Het niveau Software as a Service (SaaS) is vanuit het perspectief van de gebruiker uiteindelijk het eindniveau van de cloud, waartoe alleen nog de eigen data aan de gebruiker behoren. Hier is sprake van huurlicenties.

Waar begint de cloud en waar houdt de cloud op?

De cloud is geen uitvinding die er plotseling was, maar een technologische doorontwikkeling. Als je niet heel diep in de technologie wilt duiken, is het daarom moeilijk om te bepalen of het nog een klassieke infrastructuur betreft of al een cloudinfrastructuur. De zojuist genoemde huur kan een eerste indicatie zijn.

In de cloudomgeving wordt in deze context vaak het begrip “as a Service” gebruikt, wat betekent dat een dienst alleen wordt geconsumeerd. Het daarvoor geplaatste woord geeft aan tot welk niveau van de tabel dit plaatsvindt.

  • Infrastructure as a Service: consumeren van een infrastructuuromgeving 
  • Platform as a Service: consumeren van de runtime-omgeving voor eigen ontwikkelingen
  • Software as a Service: consumeren van alle componenten onder de eigen data

De huur alleen is echter niet van doorslaggevend belang voor cloud computing. Een ander belangrijk begrip is schaling, oftewel uitbreiding van de beschikbare rekencapaciteit. Het begrip schaling is al bekend uit de klassieke R3-omgeving, als het gaat om verdeling van de belasting voor aanvragen van de gebruikers richting de database door middel van het inrichten van verschillende applicatieservers. Met schaling in de cloudomgeving wordt echter niet het inrichten van 5 tot 20 applicatieservers bedoeld, maar het inrichten van een netwerk met verschillende computers bestaande uit 1000 of meer servers. De aanbieders van cloud computing worden niet voor niets ook wel hyperscalers genoemd.

Dit heeft het voordeel dat, afhankelijk van de actuele behoefte, on demand onbeperkte capaciteit kan worden ontvangen. Aan de andere kant is het in de cloudcontext noodzakelijk om los te komen van het denken in bezit. Je kunt niet meer zeggen: “Deze ene server is van mij.” In plaats daarvan worden de componenten die worden geconsumeerd samen met andere klanten gebruikt.

Dit zijn echter lang niet alle voor- en nadelen die zijn verbonden aan het gebruik van de cloud. Meer hierover is te lezen in het tweede deel van de blogserie.

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons