Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

SFI goes moneo

Schema van de niveau-indicator in moneo en de weergave op de SFI-gebeurtenissenmonitor.

Van de sensor naar het ERP - Grafisch schema van de niveau-indicator in moneo en de weergave ervan op de SFI-gebeurtenissenmonitor.

Hoe SFI en moneo het beheer van de supply chain naar een hoger niveau tillen

Wie heeft het niet meegemaakt: de werkdag is al voorbij, ook al is hij nog maar net begonnen. Waren er maar niet altijd van die onnodige tijdverspillers! Er zijn zeker ook werkstappen in je productie die zonder jouw tussenkomst door automatisering zouden kunnen worden gedaan - vanzelf! De geoptimaliseerde processen zouden ervoor zorgen dat jij en je medewerkers in de toekomst veel doeltreffender kunnen werken en de bespaarde tijd kunnen gebruiken om je doelstellingen sneller te bereiken.

Door: Ariane Becker

De sleutel daartoe ligt in de perfecte interactie tussen het productie- en het IT-niveau.  Hier moet een eenvoudige, naadloze en slimme gegevensverwerking en -doorstroming tot stand worden gebracht - die vervolgens uitmondt in concrete, volledig geautomatiseerde acties. Vanaf 24.01.2022 zullen het IIoT-platform moneo en de softwarecomponent GIB Shopfloor Integration hiervoor zorgen.

ifm moneo kan worden beschouwd als een digitale gereedschapskist die verschillende instrumenten bevat waarmee IIoT-projecten met succes kunnen worden uitgevoerd. Het modulaire, fabrikantonafhankelijke platform richt zich op een eenvoudige, snelle implementatie van de afzonderlijke componenten en op gebruikersvriendelijke interfaces. moneo zet Big Data om in Smart Data, zet sensorgegevens om in digitale informatie, evalueert ze en draagt ze over van het Operations Technology-niveau naar de IT-wereld. 

Dit is waar GIB Shop Floor Integration om de hoek komt kijken: het softwarecomponent verwerkt procesrelevante informatie, zoals materiaalverbruik of dreigende defecten in productiefaciliteiten, in het ERP-SAP-systeem. Met minimale integratie-inspanningen biedt SFI - kort voor shop floor integration - daar de mogelijkheid om vervolgactiviteiten en -processen te activeren en te controleren, zoals het maken van een materiaalreservering.

Dit betekent dat productiegegevens niet langer handmatig in het ERP-SAP-systeem hoeven te worden ingevoerd - dit vermindert niet alleen de kans op fouten en verlaagt de personeelskosten, maar zorgt er ook voor dat de gegevens altijd up-to-date zijn. Door de permanente statusbewaking kunnen onderhouds- en servicewerkzaamheden veel gemakkelijker worden gepland: dit betekent dat apparatuur kan worden onderhouden of vervangen op een gebruiksgerichte basis en niet op een intervalbasis - waardoor de gebruiksduur vaak aanzienlijk wordt verlengd. Anderzijds wordt door monitoring vroegtijdige slijtage opgespoord en tijdig verholpen, voordat een storing optreedt. Hierdoor worden uitvaltijden en insteltijden meetbaar geminimaliseerd, kosten bespaard en een hoogwaardige productie gegarandeerd.

Ook op het vlak van installatie en toekomstbestendigheid overtuigen moneo en SFI, weet Nikolaj Schmitz, Manager IIoT bij GIB: "De installatie is volledig ongecompliceerd volgens het plug-and-go-principe - daarnaast is het natuurlijk een groot voordeel dat wij onze klanten alles uit één hand en perfect gecoördineerd kunnen aanbieden en met de permanente groei van out-of-the-box functionaliteiten in moneo en SFI, zijn onze klanten ook goed uitgerust voor toekomstige uitdagingen."

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons