Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

Supply Chain Management: Hoe zit het met Cloud?

Nikolaj Schmitz, Adviseur Strategische Innovaties, GIB

Mobiele toegang tot KPI's vanuit het ERP-systeem, overzichtelijk weergegeven. De Mobile Maintenance Guide app biedt alle statusinformatie van machines en ondersteunt daarmee op conditie gebaseerd onderhoud.

De GIB-softwareoplossing, Shop Floor Integration (SFI), maakt de uitwisseling van gegevens tussen een SAP-systeem en de heterogene wereld van sensoren, controllers en machines mogelijk. Met deze oplossing kunnen gebeurtenissen en procesrelevante informatie van de aangesloten bronsystemen vooraf worden verwerkt en op basis van regels worden doorgestuurd naar een aangesloten SAP-systeem. Met minimale integratie-inspanningen kunt u automatisch follow-upactiviteiten initiëren en besturen om een responsief en geautomatiseerd Supply Chain proces te creëren.

Supply Chain Management: Hoe zit het met Cloud?

Naar de appstore gaan en vanuit daar nieuwe apps downloaden en installeren zonder complexe implementatie. Dat kennen we allemaal van de dagelijkse omgang met smartphones. Op het gebied van Supply Chain software, die meestal tijdens langdurige projecten samen met de klant geïmplementeerd, aangepast en geoptimaliseerd moet worden, is dit nog steeds een vrij nieuwe aanpak maar duidelijk een doel voor SAP en daarmee ook voor ons. Als expert op het gebied van Supply Chain optimalisering in de SAP-omgeving nemen wij momenteel de eerste stappen richting de Cloud.

Reeds geïnstalleerde apps uitbreiden met extra functionaliteiten uit de Cloud, die de klant direct kan gebruiken zonder complexe, tijdrovende en dure implementatie. Dat is het kernidee achter de nieuwe technologieën van GIB, die in eerste instantie gericht zijn op de oriëntatie van SAP en dat is geen toeval: "SAP is onze belangrijkste partner en als hun ontwikkelings- en servicepartner houden we altijd nauwlettend in de gaten welke richting zij opgaan. De nieuwe technologieën integreren wij ook in onze oplossingen zodat we parallel aan de SAP-strategie kunnen werken", aldus Nikolaj Schmitz, verantwoordelijk voor de SAP-technologieën en het partnerschap bij GIB.

De implementatie van deze nieuwe strategie moet en kan echter niet terloops gebeuren. "Om onze oplossingen in de Cloud te brengen, moeten we alles een keer doorlichten: welke functies kunnen overgedragen worden en welke daarvan zijn inhoudelijk überhaupt geschikt voor de Cloud? Ook over de technologische basis zijn er veel vragen zoals: met welke programmeertaal gaan wij werken, met de huidige APAB-omgeving of met Java, en welke voor- of nadelen brengen deze met zich mee? Dit is iets wat we momenteel uitgebreid onderzoeken", gaat Schmitz verder.

Cloudintegratie waar het zinvol is

Tegelijkertijd werken we aan pilotproject voor de Cloud: de Mobile Maintenance Guide app zal als onze eerste app in de Cloud beschikbaar zijn maar met een hybride aanpak zal het de gulden middenweg nemen. De Mobile Maintenance Guide app is een functie in de omgeving van onze Shop Floor Integration oplossing. Een IoT-oplossing die de uitwisseling van gegevens tussen een ERP-systeem en de heterogene wereld van sensoren, controllers en machines mogelijk maakt. De app, die als on-premises software beschikbaar is, toont belangrijke gegevens en KPI's die belangrijk en nuttig zijn voor onderhoud zoals de geschiedenis van de machine met eerdere uitval- en reparatietijden inclusief voorspellingen die op basis daarvan zijn berekend. Ook houdt de app een overzicht bij van alle belangrijke contactpersonen, evenals de huidige voorraad van alle reserveonderdelen inclusief besteltermijnen. Bij grote machines kan de onderhoudstechnicus naar de machine toe navigeren door verbinding te maken met de navigatie app. "Degenen die de app gebruiken bevinden zich meestal in grote fabrieken en gebruiken deze app niet op een vaste computer maar op een smartphone of tablet daarom is deze app ook ideaal als hybride oplossing met Cloud integratie. Hoewel de app is verankerd in de Cloud, geeft deze toch toegang tot de vereiste ERP-gegevens. Uiteraard volgens de strengste veiligheidseisen", zegt Schmitz.

Op het mkb gerichte oplossingen voor de Cloud

Uiteraard blijft het niet bij deze unieke Cloud toepassing. Naast de app werkt GIB aan nog meer apps voor de Cloud zoals de KPI-Tower. Een oplossing voor het overzichtelijk weergeven van belangrijke KPI's, ontworpen in het moderne SAP Fiori. In de toekomst zal het met name het managementniveau de mogelijkheid bieden om de belangrijkste kerncijfers altijd en overal in de gaten te houden en indien nodig stappen te ondernemen om dreigende wantoestanden te voorkomen.

De toekomst biedt echter een veel grotere uitdaging: namelijk onze oplossing, GIB SCX - Supply Chain Excellence, beschikbaar stellen voor Cloud. Klanten moeten dan precies kunnen selecteren welke functies ze daadwerkelijk nodig hebben en moeten deze direct kunnen gebruiken met behulp van een sleutel en zonder al te veel poespas. Hiermee komt de complexe implementatie te vervallen wat vooral voor het mkb een goede oplossing is omdat het aan de ene kant slechts een kleine capaciteit vraagt en aan de andere kant ook aanzienlijk minder kosten veroorzaakt. Ook kunnen releasewijzigingen net zo snel en zonder problemen worden uitgevoerd. De visie beschrijft dus niets minder dan een SAP ERP-systeem dat precies de functies biedt die de gebruiker nodig heeft, altijd up-to-date is door de Cloud integratie en indien nodig snel en eenvoudig kan worden aangepast aan de laatste eisen. Toekomstmuziek maar wij nemen alvast de nodige stappen: "Tot die tijd is er nog veel te doen maar ons werk is al in volle gang", aldus Nikolaj Schmitz.

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons