Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

Verspilling in de supply chain - heroverwogen

Knop voor grafische weergave van lage verspilling

© Olivier Le Moal – iStock

Taiichi Ohno heeft al in de jaren 50 de weg gewezen. De uitvinder van het Toyota Productie Systeem (TPS) heeft er altijd naar gestreefd verspilling - muda in het Japans - te vermijden. De door hem ontwikkelde productieconcepten (Kaizen, Kanban, Just-in-time) hebben tot doel alle niet-waardetoevoegende activiteiten uit het proces te verwijderen. Dit was decennia lang trendsettend. Horden deskundigen op het gebied van productie en logistiek maakten pelgrimstochten naar de productiefaciliteiten van Toyota en verbaasden zich over hoe klein de fabrieken waren, hoe schaars de voorraden waren en hoe productief de fabrieken waren.

Door: Gerald Scheffels voor ifm

Alles goed en efficiënt - tot de pandemie toesloeg  

De industrie volgde dit voorbeeld. De voorraden werden verminderd: dit vermindert de hoeveelheid kapitaal die vastligt. De leveringen gebeuren just-in-time: de vrachtwagen vervangt het plaatselijke magazijn. Dit concept van de wereldwijd gestroomlijnde supply chain was een belangrijke drijfveer voor steeds grotere efficiëntie, bijvoorbeeld in de automobielindustrie - tot de pandemie kwam.

De sluiting van havens en fabrieken in China heeft voor het eerst aangetoond hoe kwetsbaar mondiaal vertakte supply chains zijn. Wanneer een container, bijvoorbeeld van Hong Kong naar Hamburg, niet langer 25 tot 30 dagen in beslag neemt, maar tweemaal zo lang, of wanneer de container in China niet eens wordt ingeklaard, wordt de supply chain tot op het breekpunt gespannen - hoewel, of juist omdat, deze vroeger was ingekort om verspilling te voorkomen. Als de passage niet alleen veel langer duurt, maar ook aanzienlijk duurder is, kunnen de kostenvoordelen van "offshoring" wegvallen en is de verspilling groot omdat bijvoorbeeld auto's of machines waarvan onderdelen ontbreken, niet kunnen worden voltooid of afgeleverd.

Nieuwe spelregels voor de supply chain...

Dit is slechts één van de vele problemen in de supply chain waarmee de hele economie momenteel te kampen heeft. Anderen zijn: tekorten aan halfgeleiders, tekorten aan papier en karton (voor verpakkingen), tekorten aan hout (voor pallets) en tekorten aan elektronische producten zoals schakelapparatuur en sensoren.

Voor deze materialen en toeleveringsonderdelen gelden nieuwe "spelregels" voor de organisatie van de supply chain. Zelfs ondernemingen met zeer grote inkoopvolumes en optimaal georganiseerde supply chains - vooral in de automobielindustrie - bevonden zich plotseling in de ongebruikelijke positie dat zij niet alleen op korte termijn, maar ook om structurele redenen met bevoorradingstekorten te kampen hadden en nog steeds hebben.

... en nieuwe aspecten van verspilling

Vanuit dat oogpunt moeten inkopers en logistici de term "verspilling" nu opnieuw definiëren. Sommige factoren die vroeger in het oog sprongen - bij voorbeeld het FIFO-beginsel voor producten die een houdbaarheidsdatum hebben of anderszins aan veroudering onderhevig zijn - zijn nog steeds belangrijk maar er zijn nu bijkomende aspecten die minstens even ingrijpend zijn voor de werking van de supply chain met een minimum aan verspilling. Uiteindelijk komt het neer op de vraag: moet men de supply chain fundamenteel anders structureren om op lange termijn in staat te blijven leveren en produceren, en daarbij bewust een zekere mate van verspilling aanvaarden?

Duurzaamheid en sociale normen worden belangrijker

Ook het aspect duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol bij het ontwerpen van de supply chain, los van de huidige problemen met de supply chain. In dit verband lijkt het huidige wereldwijde vervoer minder goed te presteren, al was het maar vanwege de CO2-voetafdruk. Hetzelfde geldt voor een andere factor die zijn weg heeft gevonden naar de Duitse wetgeving met de Supply Chain Act die vanaf januari 2023 van toepassing zal zijn: sociale normen.

Uitdaging: hogere dynamiek

Het optimaliseren van de supply chain en het vermijden van verspilling onder de nieuwe "spelregels" en omstandigheden is een echte uitdaging. Het vergt strategisch denken: moet men - geheel in strijd met de beste praktijken - bewust "verspilling" aanvaarden en de voorraden vergroten? Moet men de supply chains verkorten en meer vertrouwen op regionale leveranciers? Evenzeer is echter gedetailleerd detailwerk noodzakelijk: waar zijn er gevaren in de supply chain voor elk individueel product die tot verspilling leiden, bijvoorbeeld productieonderbrekingen, vertragingen in de levering, boetes, ...?

Transparantie is in trek

Om dit goed te kunnen beoordelen is transparantie nodig in het beheer van de supply chain, onder meer door actuele gegevens. Met de juiste SCM-software, die ook correct wordt gebruikt, kan de gebruiker systematisch zijn voorraden overzien en prognoses maken over de aan te kopen hoeveelheden.

In het verleden werd ernaar gestreefd de voorraden verder te verminderen om verspilling te voorkomen. Vandaag kan de tegenovergestelde handelwijze de beste zijn: als onderdelen van leveranciers schaars worden en internationale handelsroutes onbetrouwbaar, moeten de veiligheidsvoorraden eerder worden vergroot. De vestiging van secundaire leveranciers (eventueel regionaal en duurder wegens de arbeidskosten) kan eveneens de voorzieningszekerheid verhogen en per saldo goedkoper zijn. Bijna niets is immers "verspillender" dan een stagnerende productie of een gebrek aan leveringscapaciteit ten aanzien van de klant.

Stabiele supply chains met een minimum aan verspilling

Wat is de beste manier om het doel te bereiken, namelijk de supply chain op een stabielere manier te organiseren (en zo weinig mogelijk afval te accepteren)? Uit het oogpunt van de deskundigen van ifm op het gebied van de supply chain zijn met name drie strategieën doeltreffend.

Vooruitdenken: de best mogelijke demand planning

De hoeksteen van een goed functionerende supply chain is een nauwkeurige demand planning. Dit vereist een softwareoplossing die een gedetailleerde en betrouwbare prognose mogelijk maakt en rekening houdt met aspecten en informatie uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld van marketing, verkoop en klantenplanning. De demand planning oplossing van ifm, die ook over een groot aantal toepasbare prognosemethoden beschikt, is hier bijzonder vermeldenswaard. Empirisch bewijs toont aan dat dit een sleutel tot succes is, namelijk tot zo accuraat mogelijke resultaten. Grafische voorstellingen maken het de gebruiker gemakkelijk de best mogelijke methode te kiezen en uitschieters in één oogopslag te identificeren.

Combineer inkoopaanvragen op een zinvolle manier

Veel bedrijven werken met alternatieve en tweede leveranciers - gewoon vanwege de prijsvergelijking en de afhankelijkheid. Dit biedt de mogelijkheid om bijzonder betrouwbare leveranciers met extra onderdelen of materialen te belasten. Met het oog op het gebruik van ladingdragers en om de transportkosten te drukken, kan ook een verstandige bundeling van de aankoopaanvragen worden overwogen. Om te voorkomen dat er te vroeg te veel wordt besteld, geeft GIB Buying van ifm suggesties die met een klik naar het systeem kunnen worden overgebracht. Op die manier kunnen kosten en wanbetalingsrisico's gemakkelijk tegen elkaar worden afgewogen en trouwens, de CO2-uitstoot wordt ook verminderd.

Plan de productievolgorde netjes

Een orderoverschrijdende, geoptimaliseerde productievolgordeplanning, waarbij rekening wordt gehouden met alle werkplekken in de fabriek en met alle relevante beperkingen, helpt ook knelpunten te omzeilen die worden veroorzaakt door een gebrek aan beschikbaarheid van onderdelen/materiaal. Met de pegging-module, die de meesten voorheen alleen kenden van SAP APO, en een nieuw optimaliseringsalgoritme van ifm worden capaciteiten, time stamps, targets, knelpuntfactoren en beschikbaarheid van materiaal in de berekening meegenomen. Het resultaat is een geoptimaliseerd productieschema dat daadwerkelijk haalbaar is en rekening houdt met alle geselecteerde bestellingen. Zo werkt productieplanning, zelfs in moeilijke tijden.

 

 


Voorbeeld van werktuigbouwkunde en installatietechniek: "De supply chains zijn tot het breekpunt gespannen".

Een voorbeeld uit de werktuigbouwsector: de VDMA (Duitse ingenieursfederatie) meldde eind juni 2022 het volgende na een snap survey bij de aangesloten bedrijven: 87% van de bedrijven ziet hun supply chain merkbaar of ernstig verzwakt. Bijna geen enkel bedrijf in de machinebouw verwacht dat de situatie op korte termijn zal verbeteren; in het geval van elektronische componenten verwacht 44% van de bedrijven pas in de tweede helft van 2023 een verbetering van de aanbodsituatie. Elke tweede onderneming heeft daarom haar aankoopstrategie voor kritieke onderdelen van toeleveranciers aangepast of is van plan dit te doen. 77% breidt zijn voorraden uit, 58% gaat op zoek naar alternatieve materialen en onderdelen. VDMA concludeert: "De supply chains zijn tot het breekpunt gespannen."  


 

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons