Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

Voor- en nadelen van migratie naar de cloud

In het eerste deel van de blogserie “Licht in de duisternis van de cloud” zijn de verschillen tussen de klassieke on-premises-IT en de cloud ten aanzien van het SAP S/4HANA-systeem beschreven. Welke voor- en nadelen zijn verbonden aan migratie naar de cloud? En hoe kunnen deze het beslissingsproces in een bedrijf beïnvloeden? Dit wordt in het tweede deel uiteengezet.  

De tabel die al bekend is uit het eerste deel van de blogserie, kan op verschillende manieren worden bekeken. Een beoordeling van de verschillende invalshoeken kan niet alleen helpen bij het vinden van voordelen van migratie naar de cloud, maar ook bij het vaststellen van bezwaren.

Verantwoordelijkheid vs. afhankelijkheid

Een mogelijke invalshoek is de systeemwerking. Om ervoor te zorgen dat een systeem altijd beschikbaar is voor de gebruikers, moeten soms aanzienlijke inspanningen worden verricht. Een voorbeeld in deze context is dat voldoende internetcapaciteit nodig is om het datacenter lokaal op de eigen locatie te kunnen gebruiken. Een slechte internetverbinding kan tot gevolg hebben dat het eventueel niet mogelijk is de redundante dekking te realiseren die is vereist voor de beschikbaarheid van de applicatie. In dit geval kan het extern inhuren van de infrastructuur van het datacenter een oplossing zijn, waarbij de totale infrastructuur wordt meegenomen naar het datacenter. Hierdoor ontstaat vanzelfsprekend automatisch een afhankelijke positie.

Statisch vs. dynamisch

Het upgradegedrag van het SAP-systeem is eveneens een aspect waarmee rekening kan worden gehouden. Voor sommige SAP-klanten is het moeilijk om het ERP-systeem te upgraden, oftewel een release te implementeren. Hiervoor zijn verschillende redenen. Een daarvan is het probleem dat de hardware en de interfaces de nieuwe release moeten ondersteunen. Of er worden verschillende add-ons gebruikt, waarbij moet worden gecontroleerd of deze in de nieuwe release goed werken. Wie zich in de S/4HANA-omgeving beweegt en gebruik wil maken van de nieuwste functies zoals de FIORI-technologieën of HANA-databasefeatures, kan echter niet om de regelmatige updates heen. Mogelijkerwijs wordt om deze reden het doel van een dynamischer of flexibeler updategedrag nagestreefd.

Door over te stappen naar de cloud, wordt dit doel bereikt. Op het eindniveau is de gebruiker slechts consument van de applicatie en wordt de implementatie van releases overgelaten aan de aanbieder van outsourcing of cloud computing. Dit gebeurt nagenoeg volledig transparant.

Flexibiliteit vs. standaardisatie

De nieuwe dynamiek beperkt echter de flexibiliteit. Terwijl in de on-premises-omgeving nog sprake is van absolute onafhankelijkheid, Z-ontwikkelingen onbeperkt kunnen worden geïntegreerd enzovoort, gaat deze onafhankelijkheid bij de overstap richting Software as a Service (SaaS) steeds meer verloren.

Cloud wel? Cloud niet?

Voordat de uiteindelijke beslissing wordt genomen om al dan niet over te stappen naar de cloud, moet men zich het volgende afvragen: “Is het aan het einde van de dag voldoende als alleen de data van mij zijn? Zit hierin de pure intelligentie ten aanzien van het ERP-systeem van het bedrijf? Of zit die ook in de applicatie? In constant gegroeide processen, uitbreidingen en add-ons?”

Vanzelfsprekend kan standaardisatie ook een goede mogelijkheid zijn om je te ontdoen van lasten uit het verleden. Welke keuze uiteindelijk wordt gemaakt, moet iedereen zelf bepalen. Als wordt besloten het S/4HANA-systeem in de cloud te gebruiken, kan worden gekozen uit verschillende gebruiksmodellen.

Welke dat zijn? Dat vertellen we in het laatste deel van onze blogserie.

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons