Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

Voorraadbeheer: de "waarde" van gist

In een periode waarin de levensmiddelenmarkt gekenmerkt wordt door een uiterst veranderlijke vraag, hebben we gevreesd dat we niet in staat zouden zijn zelf bier, wijn en brood te produceren. De wereldwijde situatie heeft een nieuw primair aandachtspunt voor de voedingsmiddelenindustrie gecreërd: het vermogen om voorraadschommelingen te beheersen.  

De laatste jaren gaat de voedingsmiddelenindustrie een fase van diepgaande transformatie door onder de ontuitbare impuls van de digitale transformatie. De digitale tranformatie heeft in deze sector een enorme impact gehad, te beginnen bij de productiemechanismen zelf: er wordt immers steeds meer gesproken over "intelligente", slimme en onderling verbonden fabrieken. Dat wil zeggen fabrieken die voortdurend gegevens verzamelen om alle productiefasen te optimaliseren, die tegelijkertijd gebruikt worden voor een forecast van het verbruik en het beheer van afwijkingen en noodsituaties die gerelateerd zijn aan de beschikbaarheid van resources. Het bewustzijn van het potentieel van warehouse data-analyse is gegroeid: bedrijven in deze sector willen het beste uit hun supply chain halen om een concurrentievoordeel te behalen.

Het is onvermijdelijk dat de wereld van consumptie in 2021 veranderd is en dat het warehouse hierdoor nieuwe "verantwoordelijkheden" gekregen heeft. Het warehouse moet opnieuw worden geëvalueerd omdat het financiële middelen opslokt, niet alleen voor het onderhoud maar ook voor de kosten in verband met het beheer ervan: naarmate de voorraad toeneemt, nemen ook de opslagkosten en het risico van veroudering van de goederen toe. De bevoorradingsfasen moeten dus worden georganiseerd met inachtneming van de processen in hun geheel, op zodanige wijze dat een evenwicht wordt bereikt tussen de servicegraad, de kosten en de limieten van de voorrraad in het warehouse.

Met andere woorden, als een product zoek is, moet je weten hoeveel tijd er nodig is voordat je het terugkrijgt, maar ook hoe lang het duurt voordat het door productie wordt gebruikt, zodat het niet bederft: om een geoptimaliseerd warehouse te hebben, moet gerefereerd worden naar iets wat de Value Food Chain wordt genoemd.

De complexiteit van de voedingsmiddelenindustrie is duidelijk: vroeger was deze sector meer lineair, zowel wat vraag als aanbod betreft, maar tegenwoordig is er de mogelijkheid om altijd en overal te eten en te drinken. Bijgevolg is dat het scala van activiteiten steeds breder wordt en ook het aanbod veranderd. Het doel wordt het evenwicht tussen het maximaliseren van service en het minimaliseren van kosten. Deze laatste houden verband met de aanschaf en het beheer van de voorraden en kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld: orderkosten, onderhoud en bederf. Een zo tijdig mogelijke forecast- en informatiestroom die de volumeveranderingen van te voren laat zien, maakt het mogelijk tijdig in te spelen op schommelingen in de vraag en vooral een hoog niveau van duurzaamheid te handhaven: het voorkomen van speculatie wordt mogelijk gemaakt door nieuwe technologiëen, informatiesystemen en gegevensanalyse die de kritieke parameters voor de houdbaarheid van producten beheren en door samenwerking in de gehele supply chain met het oog op het delen van vaardigheden en middelen. 

GIB biedt bedrijven een reeks door SAP gecertificeerde oplossingen die alle belangrijke processen van de supply chain bestrijken: ons doel is de supply chain te optimaliseren en te verbeteren, en bedrijven te helpen een concurrentievoordeel te behalen met snelle en gebruiksvriendelijke tools. Met name met de module Controlling is het mogelijk de voorraden op duurzame wijze en met minimaal tijdverlies te optimaliseren. Dankzij de simulatiemodus kunt u vooraf gedefinieerde MRP-regelsystemen simuleren en hun effect op voorraad- en voorraadbeschikbaarheid meten.

Neem direct contact met ons op voor een persoonlijke demo om alle supply chain-modules van GIB te ontdekken!

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons