Blog berichten

Kennis uit ons vakgebied

Voorraadoptimalisatie binnen SAP

Voor logistiek managers is het van belang om de voorraadkosten onder controle te houden. Deze kosten kunnen oplopen bij een hogere diversiteit van het assortiment en bij hogere afzetvolumes omdat je dan bijvoorbeeld meer ruimte nodig hebt voor de opslag. Daarnaast kun je te maken krijgen met kapitaalkosten voor het aantrekken van deze voorraad.

Vaak zijn de voorraadkosten hoger dan noodzakelijk. Dit kan komen doordat er niet altijd de juiste strategie gekozen wordt voor het managen van de voorraad. SAP ERP biedt uitgebreide mogelijkheden om de voorraden van producten met verschillende strategieën te managen.

Voorraadstrategieën worden in SAP ERP concreet vormgegeven door parametrisering in de material master. Deze parameters bestaan uit het bestelpunt, de veiligheidsvoorraad, het servicelevel, de lot size en de planning procedure. Afhankelijk van de strategie worden deze velden in de material master gevuld en wordt de inkoopgrootte en voorraadhoogte bepaald. 

Ondanks het uitgebreide arsenaal aan mogelijkheden binnen SAP ERP ontstaan er twee knelpunten. Doordat de parameters binnen SAP ERP tijdens de implementatie of optimalisatie worden vastgesteld wordt er niet periodiek getoetst of de strategie en parameters nog correct zijn. Tevens worden de parameters niet geoptimaliseerd aan de hand van een dergelijke toetsing waardoor eigenlijk na verloop van tijd een out-datet strategie wordt gebruikt.  

Momenteel worden deze uitdagingen ofwel niet aangepakt ofwel aangepakt met een non-SAP-oplossing zoals Excel. Dit is bewerkelijk, zorgt voor onnodige complexiteit en zorgt voor datavervuiling waardoor er vaak manuele ingrepen moeten worden gedaan en er achterstanden of stock outs kunnen ontstaan.
 

HOE GAAN WE HIER MEE OM?

GIB heeft een oplossing binnen SAP ontwikkeld om te toetsen of de parametrisering van de material master optimaal is. Deze oplossing heet inventory optimization en werkt in een drietrapsraket die ik kort zal toelichten:

  1. De oplossing geeft inzicht over de huidige situatie van verschillende key figures (KPI) van de voorraad, zoals de veiligheidsvoorraad, het bestelpunt, de voorraadwaarde, de waarde van dode voorraad, en slow movers. 
  2. Op basis van de voorraadwaarde (ABC-analyse), het consumptiepatroon (XYZ-analyse) en productlevenscyclus worden de producten gegroepeerd (launch, running, obsolete, dying, inactive). Door de producten op deze manier te groeperen kan de strategie voor een dergelijke groep bepaald worden. Bij producten met een hoge omloop en gelijkmatige vraag (AX-artikelen die running zijn) kan bijvoorbeeld een relatief lage veiligheidsvoorraad worden aangehouden omdat dit voorspelbaar is. Bij producten met en lagere waarde en irregulier consumptiepatroon (CZ-artikelen die obsolete zijn) kun je daarentegen juist gemakkelijk een voorraad aanhouden vanwege de lage voorraadkosten. Nadat deze groepering heeft plaatsgevonden stelt het systeem verbeteringen van de parameters voor per materiaal of per groep van materialen.
  3. Vervolgens kunnen er simulaties worden uitgevoerd op de parameters van de producten om zo tot een optimale parametrisering te komen. Op deze manier krijg je inzicht in de voorraadkosten bij een bepaald servicelevel. Hierdoor kan een afgewogen keuze gemaakt worden om voor een bepaalde mix te gaan. Voor sommige materialen is een servicelevel van 99,5% noodzakelijk om aan de klantverplichtingen te voldoen en bij sommige materialen is 95% veel voordeliger kijkend naar de voorraadkosten. De gegevens uit de simulatie kunnen direct worden overgezet naar de material master.
     

EN NU?

Wanneer deze toetsing maandelijks wordt gedaan leidt dit binnen enkele maanden tot een verbetering van de financiële positie van de voorraad. Je verkrijgt meer inzicht in het gehele assortiment en het gedrag van de verschillende producten. Het systeem zorgt dat de gegevens elke keer worden bijgewerkt op de huidige stand van zaken. Door het creëren van de optimale balans tussen kosten, het hebben van de juiste voorraad en servicelevel kun je dus meer omzet genereren!

Dit kun je ook al direct doen door middel van een analyse van de materiaal masterinstellingen van de veiligheidsvoorraad en het servicelevel. Door deze te vergelijken met productieve voorraad en -consumptie data kun je handmatig verbeteringen doen in de instellingen en de voorraad optimaliseren binnen SAP. Met onze oplossing kan dit echter met een paar klikken op de knop en het geeft een beter totaaloverzicht.

Wilt u meer weten over voorraadoptimalisatie en onze inventory optimization oplossing? Registreer je dan voor ons Webinar over voorraadoptimalisatie in SAP .

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons