Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de juridische kennisgeving van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze ons meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld als u onze website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaoproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website correct te kunnen weergeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt steeds het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Hiervoor en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u steeds contact met ons opnemen via het adres dat is vermeld in de juridische kennisgeving. Voor het overige staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Als u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet aan u worden gelinkt. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of u kunt ze verhinderen door geen gebruik te maken van bepaalde tools. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de bezwaarmogelijkheden zullen wij u informeren in deze privacyverklaring.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerder van deze website neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze beschrijft ook hoe en voor welk doeleinde dat gebeurt.

Houd er rekening mee dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een totale bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

GIB Sales & Development GmbH
Martinshardt 19
57074 Siegen

Telefoon: +49 271 23871 4000
E-mail: de(at)ifm.com

De verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen o.a.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verstrekte toestemming steeds herroepen. Daarvoor volstaat een korte mededeling per e-mail aan ons. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot aan de herroeping.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (volgens artikel 77 AVG), bijv. in de lidstaat van uw verblijfplaats, van uw werkplaats of van de plaats waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig plaatsvindt.

De contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming in de Duitse deelstaten en van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten voor de niet-publieke sector vindt u op: https://www.bfdibund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Het adres van de toezichthoudende autoriteit die voor ons bevoegd is, luidt:

De regionale functionarissen voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie voor Noordrijn-Westfalen. 
Postfach 20 04 44; 40102 Düsseldorf; tel.: +49 211/38424-0; poststelle(at)ldi.nrw.de

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde partij te laten overhandigen in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat. Voor zover u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en met het oog op de beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld orders of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, een SSL- of TLS-codering. U herkent een gecodeerde verbinding in de adresbalk van uw browser wanneer deze verandert van “http://” in “https://” en wanneer het slotsymbool wordt weergegeven in de browserbalk.

Als de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons doorstuurt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt binnen het kader van de geldende wetgeving steeds recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, over de herkomst en ontvangers van deze gegevens en over het doel van de gegevensverwerking en u hebt ook eventueel recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u steeds contact met ons opnemen via het adres dat is vermeld in de juridische kennisgeving.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij maken wij uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die in het kader van de juridische kennisgeving worden gepubliceerd voor het verzenden van niet-uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toezenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

De heer Arndt Halbach
GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid
ifm-datenschutz(at)gindat.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De website maakt gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindtoestel tot u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren van cookies. Ook kunt u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de functie van het winkelmandje) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies met het oog op een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, dan worden deze apart behandeld in deze privacyverklaring.

Server-log-bestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de computer die toegang probeert te krijgen
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt b AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat voor zover die noodzakelijk is voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier aanvragen stuurt, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en het beantwoorden van eventuele aansluitende vragen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op ieder ogenblik herroepen. Daarvoor volstaat een korte mededeling per e-mail aan ons. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die hebben plaatsgevonden tot aan de herroeping.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens herroept of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na afloop van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder verplichte bewaringstermijnen – blijven geldig.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruiksgedrag, om zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie van de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, waar de overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte van kracht is, eerst ingekort voordat het wordt doorgestuurd naar de VS. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in de volledige omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie door Google van de via de cookie opgeslagen en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat u de via de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen doordat u op de volgende link klikt. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gebruik van de SalesViewer®-technologie

Op deze website worden met de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH gegevens voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen.

Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. Hiervoor worden zogenaamde trackingscripten gebruikt die dienen voor het verzamelen van bedrijfsgerelateerde gegevens. De gegevens die met deze technologieën worden verzameld, worden zonder de specifieke toestemming van de betrokken persoon niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en ze worden niet in verband gebracht met persoonsgegevens over de houder van het pseudoniem.

Het verzamelen van de gegevens en de opslag ervan kan altijd met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden herroepen. Klik hiervoor op deze linkhttps://www.salesviewer.com/opt-out om het verzamelen van gegevens door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te verhinderen. Hiervoor wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, dan moet u opnieuw op deze link klikken.

6. Gegevensverwerking door derden

Onze zorgvuldig geselecteerde partners en dienstverleners kunnen namens ons persoonlijke informatie over u verwerken, zoals hieronder beschreven: 

  • digitale marketing dienstverleners

Wij benoemen periodiek digitale marketing agenten om marketing activiteiten namens ons uit te voeren, dergelijke activiteiten kunnen resulteren in het compliant verwerken van persoonlijke informatie. Onze aangestelde gegevensverwerkers omvatten:

  • (i)Prospect Global Ltd (handelend onder de naam Sopro) Reg. UK Co. 09648733. U kunt contact opnemen met Sopro en hun privacybeleid hier bekijken: http://sopro.io. Sopro is geregistreerd bij de ICO Reg: ZA346877 hun Data Protection Officer kan gemaild worden naar: dpo@sopro.io.

Cookies

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons