GIB SCX voor SAP S/4HANA

SAP gebaseerd supply chain management

Holistische optimalisering van supply chain-processen

 • Klantgericht
  Concentreren op wat echt belangrijk is
 • Verhoog serviceniveaus
  Levering op de gewenste tijd
 • Vraaggeoriënteerde productie
  Neem controle over de planning
 • Duurzame voorraadoptimalisatie
  Voorraadbeheer dat toekomstgericht is
 • Synchronisatie van vraag en aanbod
  Bereik harmonie in je supply chain

Demo aanvragen

Hoe je gedigitaliseerde supply chain op strategisch en operationeel niveau beheren?

De overstap naar SAP S/4HANA is verplicht, maar geen succes verzekerd. De beslissing om voor de greenfield- of brownfield-aanpak te kiezen is een fundamentele strategische vraag met enorme financiële, structurele en personele implicaties.

Het hangt ook samen met de angstige vraag of de juiste beslissing is genomen en wanneer de eerste successen zichtbaar zullen worden. Mag er geen "laaghangend fruit" zijn? Zijn "quick wins" uit den boze?

Wij houden ons al geruime tijd met deze vraag bezig en kunnen vandaag antwoorden: Ja, dat kunnen wij!

Het grootste voordeel is transparantie, we maken de operationele processen gewoon veel transparanter en weten dus wat het resultaat is achter de kernprocessen.

Dit is veel zinvoller dan eenvoudigweg een proces uitvoeren zonder te weten wat het resultaat is of zou moeten zijn.

De overstap naar SAP S/4HANA

Snel verbeteren van SAP-gebaseerd supply chain beheer

Het werkt als volgt: De Supply Chain Excellence softwareoplossing van ons is naadloos geïntegreerd met SAP, zodat gebruikers zich altijd binnen hun vertrouwde SAP-design bewegen zonder te merken dat ze heen en weer schakelen tussen toepassingen.

De centrale voordelen van onze oplossing voor supply chain management zijn onmiddellijk beschikbaar en zichtbaar:

 • Simulatie van scenario's en nog veel meer
 • Grafische weergave van alle relevante overschot- en tekortsituaties
 • Leveringsachterstanden, basissets en ontbrekende onderdelen in één oogopslag
 • Dagelijkse werklast en behoefte aan actie zichtbaar in persoonlijk werkgeheugen
 • Gebruikersgerelateerde weergave van kritisch materiaal, met inbegrip van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing

Consistentie van data door directe toegang tot de SAP core

De data? Het komt rechtstreeks uit de SAP core. Zo werk je ALTIJD met de juiste, actuele database en dat geldt voor elke processtap, elke afdeling, op elk (realtime) moment.

Onze jarenlange klanten kennen de voordelen en zijn er al lang van overtuigd dat een overstap naar SAP S/4HANA absoluut moet worden gemaakt met onze intralogistieke oplossing

Is er ook iets nieuws? Een stimulans die snel voordelen oplevert in het SAP S/4HANA-systeem? Dat ook!

Vijf opvallende logistieke indicatoren tonen de kwaliteit van je supply chain op het gebied van demand planning, voorraadbeheer, inkoop, productie en verkoop & distributie.

Deze "indicatoren" zijn gebaseerd op een geavanceerd systeem van kengetallen, die uitsluitend uit de SAP Data Core worden gevoed.

Zo worden bijvoorbeeld de over all equipment efficiency OEE, de productieachterstand of de beschikbaarheid van materiaal gebruikt om de kwaliteit van het supply chain proces te evalueren.

Alle cijfers, gegevens en feiten die nodig zijn om de procesonderdelen te evalueren, zijn te vinden in SAP Core.

Deze procesindicatoren worden samengevat in een SCX-indicator, die net als alle andere parameters de kwaliteit van je supply chain in procenten weergeeft.

Nu kunnen niet alleen de interne gebieden zich met elkaar meten, de logica werkt ook over fabrieken of bedrijven heen.

Of het nu gaat om serieproductie, procesproductie, automobielindustrie, speciale machinebouwof handel - de onderliggende KPI's zijn altijd dezelfde. Verkoopplanners, productieplanners of voorraad- en demandplanners krijgen het dus al snel over een kleine index.

Het bestaat dus wel degelijk - het snelle en toch duurzame voordeel bij de SAP S/4HANA-conversie.

GIB SCX is de enabler voor de migratie naar SAP S/4HANA

Voor welke uitdagingen staat je?

 • Concurrentie binnen je eigen bedrijf?
 • Kun je je meten met andere supply chain experts?
 • De overstap naar SAP S/4HANA initiëren met quick wins?

Björn Dunkel, onze Managing Director, legt in een interview uit waarom de aanpak van de nieuwe Supply Chain Excellence-oplossing zo revolutionair is en waarom de concurrentie tussen experts intern en extern een stimulans is om beter en succesvoller te zijn.

Hoe goed zijn JOUW supply chain-processen?

De SCX-indicator laat in één oogopslag zien of de supply chain in alle processtappen van de intralogistiek functioneert.

Het tweede niveau belicht de deelstappen en laat eenvoudig en duidelijk zien in welke planningsfase optimalisatiepotentieel verborgen zit.

Op het derde niveau kunnen aan de hand van verfijnde kengetallen conclusies worden getrokken over het specifieke probleem.

Bijvoorbeeld hoge kapitaalinvesteringen door te grote veiligheidsvoorraden, te grote voorraden door slechte batchgroottes in de productie of een gebrekkige planning van de materiaalbehoeften door een onnauwkeurige demand planning. Op die manier maakt u afzonderlijke fabrieken in het bedrijf vergelijkbaar of meet met andere bedrijven. Wellicht vraag je op de volgende SCM-vergadering ook: "Hoe ziet je SCX-indicator eruit?

Stop silo denken

Zorg voor transparantie en communicatie in je supply chain

De kern van GIB SCX is de regelkring, die bestaat uit de processtappen analyse, plan, execute en optimise en zorgt voor voortdurende verbetering en alle processtappen van de supply chain met elkaar verbindt.

Het APEO-principe

Prijsvolatiliteit, tekorten, nieuwe technologieën, veranderingen in de omgeving van de concurrenten op de markt, aanpassingen in de arbeidsomstandigheden, nieuwe wetten en voorschriften - de randvoorwaarden in het supply chain management veranderen voortdurend. Alleen wie bereid en in staat is snel te reageren en de juiste beslissingen te nemen, zal op de markt de overhand hebben.

Om dit eeuwigdurende veranderingsproces met succes te beheersen, zijn intelligente en betrouwbare instrumenten en processen nodig. Het APEO-principe biedt een duidelijke structuur en is ingebed in een uiterst efficiënt softwaresysteem dat je op een betrouwbare manier door de complexe supply chain-processen navigeert.

De gebruiker behoudt te allen tijde het overzicht over zijn verantwoordelijkheidsgebied, weet altijd wat er moet gebeuren, heeft altijd toegang tot de meest recente gegevens uit de SAP Core en is dus perfect in staat om de logistieke processen in en met SAP te optimaliseren en zo de onderneming succesvol te maken.

 

 

 • Uitgebreide controle- en analysemogelijkheden
 • Simulatie van scenario's en werken met versies
 • Holistische en procesmatige kijk op de supply chain
 • Aansluiting van het productieniveau (verticale integratie) 
 • Betekenisvolle formules en uitgebreid systeem van kengetallen
 • Bruikbaarheid en eenvoud door intelligente gebruikersinterfaces in Fiori-ontwerp

"GIB SCX biedt een nieuwe holistische benadering van operationele planning op basis van de digitale kern van SAP S/4HANA, die de architectuur en de toepassing vereenvoudigt. Dit maakt de overstap naar S/4 veel aantrekkelijker - vooral voor middelgrote bedrijven."


Björn Dunkel, Directeur

Meer informatie over Supply Chain Excellence

Icon

Het belang van Sales & Operations Planning voor een duurzaam SCM

Lees blog
Icon

Overzicht van de S/4HANA-cloudmodellen

Lees blog
Icon

Kunstmatige intelligentie: toekomstige sleutel tot geoptimaliseerde berekening van de veiligheidsvoorraad?

Lees blog
Icon

Voorraadplanning: efficiënt en snel

Lees blog
Icon

Supply Chain Management: Hoe zit het met Cloud?

Lees blog
Icon

De snelle, gebruiksvriendelijke en geïntegreerde software

Lees blog
Icon

SAP S/4HANA Conversie met de gecertificeerde oplossing voor geïntegreerd supply chain management

Lees persbericht
Icon

Als Enablers SAP-klanten begeleiden in de nieuwe wereld

Bekijk publicatie
Icon

E3 Cover Story September 2020

Bekijk publicatie
Icon

E3 Cover Story september 2019

Bekijk publicatie

Certified by SAP

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons