Persberichten

PR

Good News Travels Fast

De kloof tussen IT en OT overbruggen:

GIB wordt onderdeel van het io-key netwerk

De SAP-integrator en IIoT-specialist van topniveau GIB treedt toe tot het io-key ecosysteem. Het io-key remote monitoring netwerk verbindt 10.000 sensoren van meer dan 200 fabrikanten. In de toekomst zal GIB de connectiviteit en de cloudomgeving van io-key gebruiken om sensorgegevens vast te leggen, te aggregeren en door te sturen naar SAP-omgevingen. Dat maakt het mogelijk om belangrijke gegevens over systeem- en machinetoestanden of materiaalstromen vanuit gedecentraliseerde locaties vast te leggen en te gebruiken om operationele processen te optimaliseren.

Siegen, 25 februari, 2021. Met io-key voegt SAP-specialist GIB een cloudgebaseerd concept toe aan zijn portfolio van oplossingen voor de integratie van sensorgegevens in ERP. io-key maakt ook locatie-afhankelijke connectiviteit mogelijk. Het kan meer dan 10.000 IO-Link sensoren van meer dan 200 fabrikanten automatisch detecteren en ze in minder dan een minuut naar de eigen cloud-omgeving brengen. Daar kunnen ze direct worden gevisualiseerd en geanalyseerd of, zoals hier het geval is, via een interface worden opgehaald. GIB haalt de geaggregeerde gegevens uit de io-key cloud en brengt ze over naar het SAP-systeem. "io-key geeft ons een volledig functionele sensor-to-cloud oplossing die we kunnen koppelen aan onze beproefde en vertrouwde on-premises architectuur," legt Björn Dunkel, Managing Director van GIB mbH uit.

Opties voor elk niveau van digitalisering

io-key dicht de communicatiekloof naar gedecentraliseerde locaties. Het helpt om het aantal en de reikwijdte van potentiële toepassingsscenario's aanzienlijk te vergroten, terwijl het ook de toetredingsdrempels voor digitaliseringsprojecten in supply chain-, asset- en productieplanningsbeheer wegneemt.

Zodra de juiste omgeving is geïnstalleerd, kunnen afgelegen productie-installaties, tanks, enz. in een mum van tijd in SAP-processen worden geïntegreerd. Voor SAP-gebruikers betekent dat flexibiliteit en de mogelijkheid om verregaande acties te ondernemen. Wie net begint met de io-key cloud kan het daarentegen geleidelijker aanpakken: nieuwkomers in de digitalisering kunnen waar nodig eerst de monitoring- en alarmfuncties in de io-key cloud gebruiken en later, naarmate hun behoeften groeien, migreren naar een volledig geïntegreerde ERP-oplossing.

Van Shop Floor naar Top Floor

De oplossing is in principe vergelijkbaar met de on-premise workflow die GIB met succes heeft geïmplementeerd voor een groot aantal toepassingsscenario's. Nieuw is dat vulniveaus, temperaturen en andere sensorgegevens via de cloud naar de productie- en onderhoudsplanningsmodules van SAP worden verzonden en daar worden bewaakt en geëvalueerd. Als zich op decentrale locaties gebeurtenissen voordoen, zoals overschrijdingen van grenswaarden, worden automatisch voorgedefinieerde vervolgactiviteiten en procesketens in gang gezet. Dat kunnen bijvoorbeeld inkooporders zijn voor afnemende tankvulniveaus, of serviceoproepen of bestellingen van reserveonderdelen voor defecten die worden aangegeven door trillingen of temperatuurstijgingen. Door dit principe als basis te gebruiken, kunt u stilstandtijden tot een minimum beperken en tegelijkertijd de beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van machines verhogen.

"De sleutel tot de Smart Factory - en dus ook tot het enorme technologische en economische potentieel voor io-key en zijn gebruikers - ligt in precies zo'n integratie van lokale processen en ERP", verklaart Philipp Boehmert, Overall Responsibility Marketing & eCommerce Division bij autosen, een stichtende partner van het io-key ecosysteem. De io-key ontwikkelings- en verkooppartners werken samen aan het creëren van IIoT-oplossingen voor industrie en handel. Hun doel is om gezamenlijk de grenzen te verleggen van wat technisch haalbaar is en IIoT-toepassingen te gebruiken om processen in de meest uiteenlopende bedrijfssectoren te optimaliseren en zo de basis te leggen voor de digitale bedrijfsmodellen van de toekomst. "De nieuwste brug die is geslagen tussen IT en OT laat zien hoe io-key echte digitale toegevoegde waarde kan creëren", zegt Boehmert.

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons