[Translate to Nederland (Nederlands):] Lion - Top-Down Tracking of Supply Chain Quality

GIB SCX – Supply Chain Excellence

Hoe houd je controle op de situatie?

Top-down tracking van de supply chain kwaliteit

De macht om de strategie te bepalen en de controle over de uitvoering vanuit een hogere positie te behouden werkt ook in supply chain management. In één oogopslag inzicht krijgen in de kwaliteit van het volledige proces binnen het bedrijf. Gebruik intelligente proces indicatoren om te zien waar kritieke situaties zich ontwikkelen en waar dringend actie vereist is. GIB SCX biedt alle relevante strategische planning - en operationele controlemogelijkheden langs de hele procesketen. De suite op S/4HANA perfectioneert zo het samenspel van management, planning en controle.

Download brochure

 

Het idee achter SCX

Het optimaliseren van supply chain processen start met het creëren van bewustzijn. GIB SCX geeft een holistische en procesgeoriënteerde kijk op de interne supply chain van het bedrijf.

Holistische optimalisatie met SCX

  • Meer klantgerichtheid
  • Voorraadoptimalisatie
  • Verhoging van de servicegraad
  • Synchronisatie van vraag en aanbod
  • Rust in de productie door vraaggericht werken

Strategische managementtool en tool voor operationele zaken

GIB SCX combineert twee systemen in één; dankzij het indicatiesysteem is het uitermate geschikt voor beheer en controle op managementniveau en biedt het tegelijkertijd operationele toepassingen voor dagelijks procesbeheer. Het grootste voordeel is dat alle managementinformatie up-to-date is. Het risico op onjuiste data vanwege interfaces vervalt. Met handmatige managementrapportages kunnen interpretatiemogelijkheden nauwelijks vermeden worden. De op SAP gebaseerde KPI's voorkomen dit.


Procesverbeteraar

De gebruiker doorloopt iedere keer het zogenaamde "APEO-principe". Hij gebruikt de software regelmatig om zijn planningskwaliteit te analyseren en kan hierdoor nog nauwkeuriger plannen in het volgende proces. Het simuleren en opslaan van scenario's helpt om dichter bij het optimale resultaat te komen. De planning wordt daarna pas uitgevoerd. Met de GIB-oplossing is de dagelijkse gang van zaken gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Het doel is om de gebruiker zoveel mogelijk zekerheid en comfort te bieden. De vierde en de laatste stap in het APEO-principe is de optimalisatiefase, waarin de werkelijkheid met het doel vergeleken wordt en de noodzakelijke stappen voor verbetering worden afgeleid.


Vroegtijdige waarschuwingen en voorstellen

Op operationeel niveau biedt de oplossing grafische en kleurgecodeerde weergaven die gebruikers laten zien waar kritieke situaties zich ontwikkelen en waar dringend actie vereist is. Een persoonlijke alert monitor biedt de gebruiker elke ochtend een overzicht van alle relevante exception messages en stelt hem in staat om direct een activiteit in te duiken.

 


Communicatie enabler

Laat uw linkerhand wel weten wat uw rechterhand doet. Dit is iets wat ook in de supply chain moet worden overwogen. De uitwisseling van procesrelevante informatie tussen de gebruikers wordt door de GIB-oplossing bevordert en mogelijk gemaakt. Alleen op deze manier kan de procesketen naadloos functioneren en worden geoptimaliseerd door middel van bidirectionele communicatie.

 


Transparantieleverancier

Onzekerheid, verwarring, verlamming en verkeerde beslissingen zijn vaak het gevolg van gebrek aan transparantie. Beslissingen kunnen tijdig en op basis van feiten worden genomen als iedereen zijn werkterrein kan overzien en doorzien. Dit geldt voor de planner, de supply chain manager en het management. De juiste informatie op het juiste moment bij de juiste gebruiker.


Doelen harmoniseren

In modern supply chain management zijn silo-denken en eiland-optimlisatie geen optie meer. Wie de End2End-keten in de gaten houdt en optimaliseert, kan concurrentievoordeel behalen door de kosten te verlagen en de snelheid te verhogen. GIB SCX biedt niet alleen transparantie in een bepaald procesgedeelte, maar ondersteunt ook transparantie en communicatie tussen verschillende afdelingen. Tegenstrijdige doelen of zelfs concurrentie kunnen op deze manier makkelijk worden herkend en beter op elkaar worden afgestemd. Het belangrijkste is om gedurende het hele proces voor effectiviteit en efficiëntie te zorgen.

 


Meet succes en maak vergelijkingen!

In één oogopslag overzicht van de kwaliteit van het hele bedrijf. De procesindicatoren geven een eerlijk beeld van de verschillende processecties. Het management kan hierdoor direct de juiste vragen stellen. Verschillen in procesbeheersing worden ten slotte transparant, of ze nu intern zijn (vergelijking van distributie en productie) of extern (vergelijkbaarheid van de planningskwaliteit van verschillende industrieën).

 

SCX gebaseerd op SAP S/4HANA

Een geavanceerd algoritme berekend op basis van de gegevens van uw SAP S/4HANA-systeem hoeveel potentieel er is in uw processen. De originele SAP-gegevens vormen de basis voor de KPI's, die inzicht geven in bijvoorbeeld het voorraadniveau of de servicegraad. Deze KPI's leveren de input voor de proces indicatoren die de barometer zijn van bijvoorbeeld de kwaliteit van de sales planning, het voorraadbeheer, de materiaalplanning of de productieprestaties. 

Samen vormen de procesindicatoren een centraal kerngetal, de SCX-indicator. Deze evalueert vervolgens het volledige end2end-proces in één.

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons