GIB / Oplossingen voor SAP / Shop Floor Integration

Shop Floor Integration

Laat productie en beheer samen groeien

Verticale digitalisering

Door continue gegevensverwerking van de sensor tot het ERP-systeem kunnen de fysieke en de digitale wereld in elkaar overvloeien. Onmiddellijk rapporteren de fabrieken zelfstandig informatie over hun toestand, noodzakelijke onderhouds- of reparatiemaatregelen, materiaalverbruik, enz., die door de GIB Shop Floor Integration contextueel wordt verwerkt en automatisch vervolgprocessen in SAP ERP in gang zet. Door de uitwisseling van informatie in real time worden onderbrekingen van de productie tot een minimum beperkt en worden de verwerkingscapaciteit en de productiecapaciteit drastisch verhoogd.

Demo aanvragen

De toekomst van industrie 4.0: integratie van de supply chain en digitalisering

Nadine Rahman en Björn Dunkel benadrukken de sleutelrol van de digitalisering van de supply chain.

Ze hebben het over Supply Chain 4.0, waarin geavanceerde analyses, geautomatiseerde besluitvorming en het gebruik van cloud-connected sensoren ontworpen zijn om te voldoen aan de nieuwe eisen van een flexibele en steeds veranderende markt.

Voordelen in één oogopslag

  • Vergelijking en verificatie van de planning in SAP ERP met de echte wereld van de werkvloer.
  • Add-on rechtstreeks geïntegreerd in SAP ERP met overdrachtspunten in de bekende standaardprocessen.
  • Volgende niveau/evolutie van automatisering van processtromen in SAP ERP door middel van verticale integratie.
  • Verbetering van de duurzaamheid door de energiebehoeften (elektriciteit, water, perslucht, enz.) aan te geven om de CO2-voetafdruk te bepalen.
  • Snelle en eenvoudige implementatie. De eerste proefprojecten kunnen in slechts twee projectweken worden uitgevoerd met minimale ondersteuning van de interne IT.
  • Invoering van toestandsafhankelijk onderhoud en voorspellend onderhoud.  Dit verlaagt de onderhoudskosten en verhoogt de kwaliteit van de gegevens voor analyses en key performance indicators (KPI's).

Use Case

Suppletieregeling voor zuur- en loogtanks

In de vulinstallatie worden de glazen en aluminium recipiënten voor terugname gecontroleerd op beschadigingen en gereinigd vóór het vullen. De reiniging gebeurt volautomatisch in een flessenwasinstallatie. Voor de reiniging wordt onder meer heet causticum gebruikt, dat vanuit tanks naar de wasinstallatie wordt gepompt. Er moet voor worden gezorgd dat de productie niet tot stilstand komt omdat de hete vloeistof is opgebruikt.

Een niveausensor meet permanent het niveau in de tank (1). De meetwaarden worden overgebracht naar het IoT-platform en gecontroleerd aan de hand van een gedefinieerde minimumhoeveelheid. Als het niveau onder de minimumhoeveelheid zakt, wordt een event getriggerd door het IoT-platform en doorgegeven aan SFI (2).

Het event wordt gekoppeld aan een SAP-businessobject in SFI, dat nodig is voor de automatische aanmaak van de inkooporder (BANF). (3).

Nadat de bestelling is geplaatst, levert de leverancier (4) de goederen en is het proces voltooid.

In dit geval digitaliseren intelligente en gemakkelijk te integreren hardware en software het proces, voorkomen zij productieonderbrekingen en stellen zij de verantwoordelijke werknemers in staat zich te concentreren op hun waardetoevoegende activiteiten.

Geavanceerde oplossingen voor de supply chain

Vereenvoudig, automatiseer en optimaliseer supply chain planning met de #1 native add-in voor SAP ERP. 

Eén platform, betere prestaties.

Mail ons

Bezoek ons

Contacteer ons

 

Volg ons